usługi kadrowo-płacowe

Usługi obejmują obsługę listy płac i prowadzenie spraw kadrowych, w tym:

 • przygotowanie umów o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • sporządzanie list płac pracowników i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • rozliczanie zwolnień chorobowych na podstawie PUE ZUS lub informacji od Klienta,
 • ujmowanie urlopów na podstawie informacji od Klienta,
 • bieżące wsparcie kadrowo-płacowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań podatkowo – składkowych,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PFRON.