DBAMY O TWOJE PIENIĄDZE
O Każdą Złotówkę
Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych
i szybki dostęp do najważniejszych informacji
Gwarantujemy wysoką jakość usług
Poprzedni
Następny

ZAKRES USŁUG

Kadry i Płace

Kompleksowa obsługa pracowników i innych osób zatrudnionych w firmie. Umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, listy płac, składki ZUS i podatek dochodowy, rozliczenia delegacji, pełna dokumentacja pracownicza.

Podatkowa KPIR

Pełna, bieżąca ewidencja księgowa. Przychody, zakupy, wydatki, koszty wynagrodzeń. Prowadzimy KPIR dla wszystkich podmiotów - jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, spółki jawne i spółki partnerskie.

Księgi Handlowe

Całościowa obsługa księgowa spółek prawa handlowego, takich jak spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa i innych. W razie konieczności również firmy jednoosobowe lub spółki cywilne.

Kompleksowe rozliczenia VAT

Bez problemów przeprowadzamy każdy podmiot gospodarczy przez skomplikowane przepisy podatku VAT. Na bieżąco śledzimy wszystkie orzeczenia i wykładnie podatkowe. VAT nie ma dla nas tajemnic.

NGO

Jesteśmy specjalistami w obsłudze organizacji pozarządowych. Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń, fundacje, kluby sportowe organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów.

Ewidencja Przychodów

Generalna ewidencja obejmująca m.in. - faktury, faktury VAT RR, rachunki, dokumenty celne, dowody wewnętrzne. Gwarantujemy rzetelność i niewadliwość prowadzonej ewidencji.

DLACZEGO MR TRUST

„Zajmując się prowadzeniem rachunkowości, której księgowość jest tylko jedną z funkcji, nie traktowałam nigdy tej pracy jako automatycznego zapisu dokumentów. Dla mnie usługa ta, to aktywne wspieranie Klienta w jego działalności, dzielenie się pomysłami, poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań. Przedsiębiorca nie musi mieć pełnej, aktualnej wiedzy o obowiązujących przepisach i zasadach. Nie musi mieć całościowego spojrzenia obejmującego finanse. Tę wiedzę dostarcza mu moja kancelaria, od blisko już 30 lat. I robimy to nie tylko z pełnym zaangażowaniem i dbałością o każdą złotówkę, robimy to po prostu z pasją. Bo dla nas księgowość nie jest nudna. Jest źródłem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz biznesu naszego Klienta. Bo wiemy, że jego biznes jest naszym biznesem i dbamy o niego na każdym poziomie rachunkowości.

Maria Rogozińska - Członek Zarządu MR TRUST

Reprezentujemy Klienta w kontaktach z ZUS i US

Kontakty z instytucjami typu ZUS czy US są dla wielu przedsiębiorców jednym z najbardziej uciążliwych aspektów prowadzonej działalności. To nie tylko  kwestie formalno – prawne, ale przede wszystkim czas, który przedsiębiorca traci, poświęcając go na te kontakty. Wyręczamy firmy w tych relacjach, gwarantując ochronę interesów firmy przed US czy ZUS.

Odbieramy dokumenty z firmy klienta

Każda firma potrafi generować setki dokumentów każdego miesiąca. Pomimo obiegu elektronicznego posiadanie oryginałów jest często niezbędne w aspekcie prowadzonej działalności. Każdy dokument typu umowa, faktura, oświadczenie, świadectwa pracy etc., w obiegu firmy jest ważny. To do nas należy dbanie o to aby posiadać te dokumenty, nie tylko przypominamy o tym, ale i odbieramy je od Klientów.

Doradzamy i rozwiązujemy problemy

Prowadzenie biznesu w gąszczu obowiązujących przepisów, to wyzwanie, któremu bez szczegółowej znajomości aktualnych regulacji ciężko podołać Jesteśmy od tego aby wszystkie rachunkowe i księgowe problemy rozwiązywać. Dodatkowo doradzamy i wspieramy i naszych klientów (w tym start-upy) w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Skontaktuj się nami zawsze gdy potrzebujesz pomocy.

CENNIK

NGO/Fundacje

nie prowadzące działalności gospodarczej
od 250 Miesięcznie
  •  

Działalność gospodarcza

osoby fizyczne
od 200 Miesięcznie
  •  

Spółki i fundacje

prowadzące działalność gospodarczą
od 500 Miesięcznie
  •  


Kadry i płace
 

od 40 netto/osobę/miesiąc
  •  

Dodatkowe

dokumenty, wnioski i zestawienia
od 80 netto za godzinę
wg stawki ustalanej indywidualnie
  •  

Ostateczna cena ustalana jest indywidualnie i zależy od skali działalności w tym ilości dokumentów czy zakresu świadczonej usługi